Obec Skalka
Obec Skalka

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Datum sejmutí: 31. 5. 2022 Zodpovídá: Správce Webu