Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhlášky a zákony zastupitelstva


Název vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 4/2017                   1.1.2018

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 2/2017                            

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 3/2017                                      

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 2/2012

 

Účinnost

 

1.9.2017

27.7.2017

27.7.2017

1.1.2016

8.7.2015

1.1.2013

1.1.2013

 

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 1/2012

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012

 
   
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č.3/2010 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 1.1.2011

 

Název nařízení

Nařízení Obce Skalka č.1/2012                                                             

 

Důležité zákony

 

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník