Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhlášky a zákony zastupitelstva


Název vyhlášky

Účinnost

 

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 1/2019 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 2/2019 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 3/2019 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 4/2019 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 5/2019   

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 1/2018

1. 1. 2020

18. 4. 2018

Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 3/2017   27. 7. 2017
Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 2/2017 27. 7. 2017
Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 1/2015 8. 7. 2015
Obecně závazná vyhláška obce Skalka č. 1/2012 25. 8. 2012
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012   
   
Název nařízení Účinnost

Nařízení Obce Skalka č.1/2012 

 

Řád veřejného pohřebiště obce Skalka

25. 8. 2012

 

 

 

Důležité zákony

 

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník