Obec Skalka
Obec Skalka

Aktualizace územního plánu

Zastupitelstvo obce Skalka na svém 9. zasedání dne 10. 6. 2011 schválilo záměr pořídit územní plán obce Skalka.

Současný územní plán byl platný již od roku 1997.

Na realizaci projektu "AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE" poskytl příspěvek Olomoucký kraj v rámci PROGRAMU OBNOVY VENKOVA.

Aktualizace územního plánu obce byla provedena v souladu se strategickými dokumenty Olomouckého kraje.

 

Celkové skutečné výdaje na projekt: Kč 258.000,-

Příspěvek Olomouckého kraje: Kč 129.000,-

Vlastní zdroje obce: Kč 129.000,-

 

Aktualizace územního plánu Aktualizace územního plánu