Obec Skalka
Obec Skalka

Realizace stavby "Obec Skalka - ČOV a stoková síť"

Realizace stavby "Obec Skalka - ČOV a stoková síť"

Realizace stavby "Obec Skalka - ČOV a stoková síť"

ok

Krajský úřad Olomouckého kraje na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje usnesením UZ/15/28/2015 ze dne 24. dubna 2015 a smlouvy o poskytnutí dotace poskytla obci Skalka účelovou investiční dotaci ve výši 700.000,- Kč na realizaci stavby "Obec Skalka - ČOV a stoková síť".

Na výstavbu ČOV a stokové sítě bylo vydáno stavební povolení pod č.j.: PVMU 57649/ 2011 40, které vydal Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí. Zhotovitel stavby firma INSTA CZ s.r.o. zahájil stavební práce 1. 5. 2014 a ukončil 19. 12. 2014. Při realizaci stavby byla na pozemku p.č. 487/4 vystavěna mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 350 EO. Dále byla vystavěna gravitační stoková síť o celkové délce stok (do DN 300 mm) 2,78 km, tlaková kanalizace o délce 0,26 km, čerpací stanice, splaškové odbočky pro domovní přípojky, přípojky NN k ČOV a čerpací stanici a příjezdová komunikace k ČOV a zpevněné plochy ČOV. Splaškové vody z gravitačních stok natékají do čerpací stanice umístěné u soutoku toku Trávnička a bezejmenného přítoku. Z čerpací stanice jsou splaškové vody přečerpávány na ČOV výtlačným potrubím.  

Jelikož celkové skutečné vynaložené náklady ke dni vyúčtování dotace činí 22.045.954,58 Kč, což je 84,86 % z předpokládaných výdajů 25.978.780,- Kč, došlo ke krácení dotace o 15,14 %. Obec Skalka dne 10. 12. 2015 vrátila na účet Olomouckého kraje č.: 35-1799460247/0100 částku ve výši 105.980,- Kč.

 

Celkové skutečné náklady na realizaci stavby "Obec Skalka - ČOV a stoková síť":

22.045.954,58 Kč

Výše nákladů hrazených z dotace Olomouckého kraje:

594.020,- Kč 

Datum vložení: 11. 12. 2015 11:41
Datum poslední aktualizace: 11. 12. 2015 11:44

Fotografie

Kontakt

Adresa

Obec Skalka
Skalka 26
79824 Pivín

Spojení

Telefon: 582 384 667
E-mail: ou@obecskalka.cz

Starosta