Obec Skalka
Obec Skalka

Zachování provozu prodejny smíšeného zboží 2021

 

 

ZACHOVÁNÍ PROVOZU PRODEJNY SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ 

Olomoucký kraj v roce 2021 finančně přispěl na zachování provozu prodejny smíšeného zboží v obci Skalka 

dotací ve výši Kč 20.000,-

v rámci dotačního programu

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2021.

DOTACE KČ 20.000,- BYLA POUŽITA NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NÁKLADŮ NA DODÁVKU ELEKTŘINY DO PRODEJNY ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2021  DO 13. 9. 2021, KTEROU HRADÍ OBEC SKALKA.

 

OBCHOD

OBCHOD

OBCHOD

OBCHOD