Obec Skalka
Obec Skalka

SKALKA-NOVÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE-1.ETAPA

SKALKA - NOVÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - 1. ETAPA 

Výstavba nové místní komunikace v lokalitě nové zástavby rodinných domů - odtěžení zeminy a vybudování kufru komunikace (podkladní vrstvy, zemní práce, podklad ze štěrkodrti a kameniva, zhutnění a zpevnění plochy).

Akci finančně podpořil Olomoucký kraj dotací ve výši 

Kč 600.000,-

v rámci dotačního programu 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2023

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Celkové náklady na akci 1. etapa:  Kč 1.569.029,- včetně DPH.

logo

POV logo

nová místní komunikace