Obec Skalka
Obec Skalka

Pořízení radiostanice pro JSDH, dotace Olomoucký kraj

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020.

V rámci dotačního programu „Program na podporu JSDH 2020“ byly zakoupeny 2 kusy profesionálních ručních radiostanic s příslušenstvím a dva kusy externích mikrofonů.

Olomoucký kraj poskytl finanční dotaci ve výši Kč 11.500,-.

Celkové náklady na akci činily Kč 16.816,-