Obec Skalka
Obec Skalka

Zachování provozu prodejny smíšeného zboží

Olomoucký kraj v roce 2019 finančně přispěl na zachování provozu prodejny smíšeného zboží v obci Skalka

dotací ve výši Kč 12.000,-

v rámci dotačního programu 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.

 

Dotace Kč 12.000,- byla použita na částečnou úhradu nákladů na dodávku elektřiny do prodejny za období od 1. 1. 2019 do 22. 10. 2019, kterou hradí Obec Skalka. 

logo

 

prodejnaprodejnaprodejna