Obec Skalka
Obec Skalka

Oprava požární techniky JSDH Skalka

 

PROGRAM NA PODPORU JSDH 2019

Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Skalka

 

Z důvodu splnění podmínek technické kontroly bylo nutné provést opravu uložení zadní nápravy automobilu AVIA FURGON.

 

Firma Očenášek – Mikulka spol. s r.o. provedla opravu uložení zadní nápravy podvozkové skupiny rámové konstrukce automobilu AVIA FURGON 3MO 28-17 v celkové hodnotě Kč 17.136,-.

 

Dále dodavatel PL, spol. s r.o. dodal a provedl výměnu 2 kusů pneumatik v celkové hodnotě Kč 10.509,-.


 

Celkové náklady na akci činily Kč 27.645,-.

Dotace poskytnutá Olomouckým krajem: Kč 22.500,-

 

Zbylé náklady byly uhrazeny z finančních prostředků obce Skalka. Jednotka provádí zásahy v rámci obce a v případě potřeby i v okolních obcích. Vozidlo užívá k dopravě na námětová a okrsková cvičení a na hasičské soutěže.

 

logo Olomouckého kraje

oprava vozu AVIA FURGONoprava vozu AVIA FURGON