Obec Skalka
Obec Skalka

Úprava parkovacích ploch v obci

ÚPRAVA PARKOVACÍCH PLOCH V OBCI 

 

V rámci projektu byly vydlážděny parkovací a manipulační plochy v obci Skalka na parcelách č. 78, 208/2, 30 a 206. 

 

Celkové náklady projektu:         Kč   693.717,-

Dotace z MMR:                            Kč   554.900,- 

Vlastní zdroje obce:                    Kč   138.817,-

 

 

PROJEKT

ÚPRAVA PARKOVACÍCH PLOCH V OBCI“

BYL REALIZOVÁN ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Z DOTAČNÍHO

PROGRAMU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ – PODPORA ROZVOJE REGIONŮ.

 

Dotace byla poskytnuta v rámci dotačního titulu č. 1 pro vítěze soutěže Vesnice roku 2016. Obec Skalka získala v soutěži v roce 2016 MODROU STUHU. 

STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU

STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU

STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU 

STAV PO REALIZACI PROJEKTU

STAV PO REALIZACI PROJEKTU

STAV PO REALIZACI PROJEKTU 

LOGO MMR