Obec Skalka
Obec Skalka

Projektová dokumentace na bytový dům v obci Skalka.

Olomoucký kraj v roce 2019 poskytl obci Skalka dotaci na Vypracování projektové dokumentace na bytový dům v obci ve výši Kč 100.000,-

v rámci dotačního programu 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.

 

Dotace Kč 100.000,- byla použita na částečnou úhradu nákladů na vypracování projektové dokumentace bytového domu na parcele č. 45 v k.ú. Skalka u Prostějova. 

logo

Bytový dům situace, projekt.