Obec Skalka
Obec Skalka

Závěrečný účet 2018

 Závěrečný účet 2018

Změněno Název
17.6.2019 Závěrečný účet
17.6.2019 Výkaz - FIN 2-12
17.6.2019 Výkaz - ROZVAHA
17.6.2019 Výkaz zisku a ztráty
17.6.2019 Výkaz - Příloha
17.6.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018